Manga của Văn phòng in ấn Phù thủy (A Witch's Printing Office ) kết thúc vào ngày 30 tháng 4

Manga thể loại Isekai về cô gái cố gắng tìm đường trở về nhà ra mắt năm 2017

Manga của Văn phòng in ấn Phù thủy kết thúc vào ngày 30 tháng 4

Manga thể loại Isekai về cô gái cố gắng tìm đường trở về nhà ra mắt năm 2017

Tác giả manga Mochinchi đã thông báo trên Twitter vào thứ Hai manga The Witch's Printing Office ( Mahōtsukai no Insatsujo ) sẽ kết thúc với chương tiếp theo vào ngày 30 tháng 4.

Yen Press đang xuất bản manga bằng tiếng Anh và nó mô tả câu chuyện:

Mika Kamiya là một cô gái trẻ và còn là "người in ấn ma pháp" - Tức là cô lo việc sản xuất ra văn kiện, sách phép cho các phù thủy và pháp sư sử dụng. Tuy nhiên bản thân cô lại không thể sử dụng ma thuật. Trong công cuộc tìm kiếm phép thuật có thể đưa cô lại thế giới cũ, cô đã thành lập ra Magiket (hội chợ ma thuật), nơi các pháp sư có thể trao đổi hay trình diễn thành quả của họ.!

Mochinchi và Yasuhiro Miyama ra mắt manga trong tạp chí  Kadokawa 's Comic Dengeki G vào năm 2017, và nó chuyển đến Kadokawa ' s ComicWalker vào năm 2019 sau khi Comic Dengeki G ngừng xuất bản. Kadokawa đã xuất bản tập sách tập 5 của manga vào tháng 11 năm 2020. Yen Press xuất bản tập thứ tư vào tháng 12 năm 2020.