Tag: Takuya Eguchi

Văn Hóa Nhật Bản

VA của SPY x FAMILY Loid là Takuya Eguchi sẽ phát hành...

Anh ấy ra mắt ca sĩ solo vào tháng 4 năm 2021