Anime Jellyfish Can't Swim in the Night công chiếu vào năm 2024

Kodoani.com - Trang web cho bộ anime của Doga Kobo có tên Jellyfish Can't Swim in the Night (Yoru no Kurage wa Oyogenai) đã tiết lộ hình ảnh thứ ba và video thứ ba cho anime vào thứ Sáu.

Anime sẽ phát sóng vào năm 2024 và sẽ là anime kỷ niệm 50 năm Doga Kobo.

Câu chuyện sẽ diễn ra ở Shibuya.

JELEE được ghi nhận là tác giả, và Ryohei Takeshita chỉ đạo bộ phim tại Doga Kobo. popman3580 là nhà thiết kế nhân vật ban đầu, và Junichirō Taniguchi chuyển thể những thiết kế đó anime. Yūki Yaku đang viết và giám sát các kịch bản của bộ truyện.

Theo: Kodoani.com