Manga The Soul Spewing Wielder của Isagi Mizunaga kết thúc vào ngày 30 tháng 9

Manga hài ra mắt vào ngày 29 tháng 4

Kodoani.com - Manga "The Soul Spewing Wielder" (Tamarobi in Out) của tác giả Isagi Mizunaga sẽ kết thúc trong chương tiếp theo, dự kiến xuất bản vào ngày 30 tháng 9.

MANGA Plus đã xuất bản manga dưới dạng kỹ thuật số bằng tiếng Anh và mô tả câu chuyện về một nam học sinh trung học gặp một cô gái dễ thương bị ám ảnh bởi linh hồn của một chiến binh sa ngã tấn công. Anh đã lao vào cứu cô, nhưng đột nhiên bất tỉnh.

Theo: Kodoani.com