Teaser anime The Apothecary Diaries hé lộ anime sẽ phát sóng vào tháng 10