In the Land of Leadale VR Isekai TV Anime ra mắt hình ảnh đầu tiên

Trang web chính thức cho anime  của Ceez và Tenmaso là In the Land of Leadale VR Isekai công bố hình ảnh đầu tiên cho anime hôm thứ Năm.

Yen Press đã cấp phép cho bộ tiểu thuyết và nó mô tả câu chuyện:

Điều cuối cùng cô ấy có thể nhớ là sự hỗ trợ cuộc sống của cô ấy bắt đầu thất bại. Cơ thể của cô đã bị tổn thương khủng khiếp sau một tai nạn định mệnh và sự tự do duy nhất còn lại trong cuộc đời cô đến từ thế giới VR của Leadale. Làm thế nào mà cô ấy lại đến một thế giới trông giống hệt như trò chơi của cô ngoại trừ 200 năm đã trôi qua?

Takeyuki Yanase ( Himegoto , If It for My Daughter, I’d Even to Defending a Demon Lord , By the Grace of the Gods ) đang đạo diễn anime tại MAHO FILM , và Kazuyuki Fudeyasu (How NOT to Summon a Demon Lord , Dropkick on My Devil ! , Is the order a rabbit?) Đang giám sát và viết kịch bản cho bộ truyện. Toshihide Masudate , Eri Kojima và Kaho Deguchi đang thiết kế các nhân vật.