Tag: magica madoka

Nhân vật anime

Series Puella Magi nào là tốt nhất?

Thương hiệu Puella Magi vượt xa Madoka Magica. Đây là thứ hạng cuối cùng của tất cả các bộ phim về cô gái phép thuật.