Tag: Gundam: The Witch From Mercury

Anime

Đã có trailer của Gundam: The Witch From Mercury Anime

Anime ra mắt với simulcast vào tháng 10