Tag: Shikakenin Meshibanashi

Manga

Spinoff Gourmet của Shikakenin Fujieda Baian Manga đã kết...

Shikakenin Meshibanashi ~Fujieda Baian Saiban-ki~ kết thúc vào tháng 2

Manga

Yūji Takemura sẽ vẽ manga spinoff của Shikakenin Fujieda...

Manga ra mắt vào ngày 14 tháng 3