Tag: One Piece tập 1024

Manga

One Piece: A Telling Flashback tiết lộ quá khứ bi thảm...

One Piece Chapter # 1024 mang đến một đoạn hồi tưởng đau lòng về thời thơ ấu của Yamato, tiết lộ quá khứ bi thảm của con trai Kaido.

Manga

One Piece Chap # 1024 Tóm tắt & Spoilers: So-And-So

Băng Mũ Rơm tranh giành để xác định vị trí thuyền trưởng của họ và chúng ta tìm hiểu thêm về quá khứ của một đồng minh.