Tag: One Piece chapter 1028

Manga

One Piece: Quyền năng của Qeen – người bên cạnh Kaido

One Piece Chương 1028 ra mắt một kỹ thuật mới từ một trong những người tay sai của Kaido, Queen - và nó hoàn toàn tỏa ra năng lượng...

Manga

One Piece Chapter # 1028 Recap & Spoilers: Brachiosnakeus

Chương 1028 của One Piece chứng minh rằng trở thành một nhà khoa học không nhất thiết có nghĩa là bạn thông minh.