Tag: Adachi to Shimamura

Manga

Manga Adachi và Shimamura của Moke Yuzuhara sẽ tiếp tục...

Manga dựa trên bộ tiểu thuyết yuri đã bị gián đoạn vào tháng 8

Manga

Manga Adachi và Shimamura của Moke Yuzuhara bắt đầu trở...

Manga dựa trên bộ tiểu thuyết yuri sẽ trở lại vào mùa đông năm nay

Anime

Light novel Adachi to Shimamura tiết lộ lý do buồn vì Shimamura...

Trong anime Adachi to Shimamura, Hougetsu Shimamura có một sự phân chia tình cảm khó hiểu mà chỉ đọc light novel mới có thể hiểu được.