Game di động Dr. Mario World kết thúc dịch vụ vào tháng 11

Game xóa gạch ra mắt vào tháng 7 năm 2019

Website chính thức của Game di động Dr. Mario World của Nintendo đã thông báo vào thứ Tư rằng game sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 1 tháng 11. Kể từ thứ Tư, người chơi không còn có thể mua thêm kim cương (một trong những loại tiền tệ trong trò chơi). Sẽ không có phiên bản ngoại tuyến, mặc dù người chơi "sẽ có thể nhìn lại lịch sử chơi của bạn trong Tiến sĩ Mario World Memories, một Website sau khi dịch vụ của trò chơi kết thúc."

Game ra mắt vào tháng 7 năm 2019.