Dungeon Travellers 2, Dungeon Travellers 2-2 Games Được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 9 tháng 6

Các bản phát hành bao gồm tất cả các DLC hiện có cho cả hai tựa game

Kodoani.com - Shiravune đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ sẽ phát hành game Dungeon Travellers 2: The Royal Library & the Monster Seal ( Dungeon Travellers 2 Ōritsu Toshokan to Mamino no Fūin ) và Dungeon Travelers 2-2: The Fallen Maidens & the Book of Beginnings (Dungeon Game Travellers 2-2: Yami Ochi no Otome to Hajimari no Sho) trên PC bằng tiếng Anh và tiếng Trung trên toàn thế giới vào ngày 9 tháng 6. Các bản phát hành sẽ có sẵn trên Johren và sẽ bao gồm tất cả các DLC hiện có cho cả hai tựa game.

Dungeon Travellers 2 Ōritsu Toshokan to Mamino no Fūin được phát hành cho PlayStation Portable tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2013 và được chuyển sang PlayStation Vita vào tháng 9 năm 2014.

Dungeon Travellers 2-2 phát hành tại Nhật Bản vào tháng 4 năm 2017.

Game là phần tiếp theo của Dungeon Travellers 2: The Royal Library & the Monster Seal, bản thân nó là phần tiếp theo của ToHeart2 Dungeon Travelers , game nhập vai phụ của tiểu thuyết hình ảnh lãng mạn ToHeart2 từ AQUAPLUS. ToHeart2 Dungeon Travelers phát hành vào năm 2011 cho PlayStation Portable và vào năm 2015 cho PS Vita. Game đầu tiên lấy cảm hứng từ một phim hoạt hình gốc ( OVA ) vào năm 2012.

Theo: Kodoani.com