Tag: Worst Gaiden Saburock Santa

Manga

Crows/Worst Project sẽ có được một manga Spinoff mới

Manga manga tên Worst Gaiden Saburock Santa ra mắt vào thứ Sáu