Tag: To love ru anime

Phân tích

To Love-Ru Kỷ niệm 15 năm bằng hình ảnh chính của tác giả...

{kodoani.com} Triển lãm đầu tiên cho manga ecchi cổ điển của Yabuki sẽ diễn ra tại Tokyo từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 11