Tag: thần đạo

Văn Hóa Nhật Bản

Thần đạo, Phật giáo và hệ thống tín ngưỡng Nhật Bản

Tôn giáo ở Nhật Bản là sự kết hợp tuyệt vời giữa các triết lí từ Thần đạo và Phật giáo. Không giống như ở phương Tây hay Trung quốc,...