Tag: Slime Taoshite 300-nen tập 4

Anime

[Spoiler] Diệt slime 300 năm :  Đám cưới rồng trở thành...

Trong tập 4 của I'll Been Killing Slimes, đám cưới rồng xém bị tan vỡ nếu không có Laika và  Azusa