Tag: Shou

Nhân vật anime

10 nhân vật anime đã phản bội gia đình của mình

Trong anime, cả anh hùng và nhân vật phản diện đều phản bội bạn bè hoặc đồng đội của họ. Nhưng, đôi khi một nhân vật sẽ làm bật lên...