Tag: Saitama

Manga

Thương vong mới nhất của One-Punch Man cuối cùng cũng giải...

Saitama luôn mang bộ mặt poker trong One-Punch Man, nhưng một thương vong trong Chương 164 hay 213 cuối cùng đã đẩy anh trọc vào trạng...

Manga

One-Punch Man: Blastcuối cùng cũng hành động - Nhưng nó...

Blast hầu như không còn trong One-Punch Man. Chương 164 hay 213 cuối cùng cũng thể hiện khả năng chiến đấu của mình, nhưng Blast vô...

Manga

Nhân vật phản diện mạnh nhất của One-Punch Man nhưng lại...

One-Punch Man thích tạo cho các nhân vật của mình những hình dạng mới, và nhân vật phản diện được yêu thích nhất của câu chuyện nhận...

Manga

Loạt series manga của Shonen Jump Ayashimon là một parody...

Manga mới, Ayashimon, có những điểm tương đồng mạnh mẽ với One-Punch Man, và cũng nổi bật vì Yuji Kaku, tác giả của Hell's Paradise