Tag: Rune Factory 3 Special

Games

Quá hấp dẫn với trailer nhân vật của game Rune Factory...

Trò chơi phát hành trên Switch, PC vào ngày 5 tháng 9

Games

Thưởng thức bài hát game Rune Factory 3 Special Remake

Bài hát Joe Rinoie sáng tác "Yume Oi Wanderer"