Tag: Rozen Maiden

Đề cử anime hay

Rozen Maiden: Cách bắt đầu với Anime và Manga

Rozen Maiden là một anime và manga nền tảng đối với nhiều người. Đây là cách bạn có thể đi sâu vào chuỗi ngày hôm nay.