Tag: Princess Principal

Anime

2nd Princess Principal: Đoạn giới thiệu phim của Crown...

Anim sẽ công chiếu tại 46 rạp ở Nhật Bản