Tag: My Hero Academia chương 371

Manga

My Hero Academia - Chương 371: Spinner có phải là nhân...

Spinner có vẻ như anh ta sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong phong trào dân quyền Mutant Quirk, nhưng suy nghĩ và hành động...

Manga

My Hero Academia 371: Điều mong đợi từ chương tiếp

My Hero Academia 371 chứng kiến Spinner bay vào cuộc chiến cuối cùng của anh ấy.