Tag: Manga Shokuryou Jinrui

Manga

Manga Shokuryou Jinrui  (Starving Anonymous) sẽ có phần...

Manga ra mắt trên ứng dụng Comic Days của Kodansha vào ngày 8 tháng 4