Tag: Manga Fenrir

Manga

Manga Fenrir của tác giả Mioko Ohnishi được thông báo kết...

Comikey sẽ bắt đầu phát hành manga lấy bối cảnh ở Mông Cổ thế kỷ 12 bằng tiếng Anh vào tháng này.