Tag: LDK Pink

Manga

Tác giả Ayu Watanabe phần tiếp theo của manga LDK là LDK...

Manga mới kể về Aoi, Shusei năm 23 tuổi