Tag: Kidō Zekki Gundam Sequel

Manga

Toshiki Inoue, Taro Chiaki ra mắt Manga phần tiếp theo...

Manga lấy bối cảnh thế giới hậu chiến mới, nơi Gundam được coi là kẻ thù của hòa bình