Tag: INKR.com

Manga

Các chương mới của Tokyo Revengers sẽ có trên INKR.com

Manga trực tuyến INKR thông báo rằng các chương mới của Tokyo Revengers của Ken Wakui sẽ được xuất bản thông qua dịch vụ của mình.