Tag: Ikigami manga

Manga

Manga Ikigami của tác giả Motoro Mase có loạt Ikigami Sairin...

Viz Media đã xuất bản tất cả 10 tập của manga gốc