Tag: Ghostbusters phim

Live Action

Ghostbusters: Người hùng vĩ đại nhất của thế giới bên kia...

Như phần cuối của Ghostbusters: Afterlife đã chứng minh, phiên bản mới của Slimer, không phải một đứa trẻ, cuối cùng trở thành người...