Tag: Game Open World

Games

Danh sách game thể loại thế giới mở được công bố tại The...

Như truyền thống, The Game Awards 2021 giới thiệu rất nhiều thông báo về game mới thú vị, bao gồm một số game thế giới mở hoàn toàn...