Tag: Doom Eternal

Games

Doom Eternal hủy chế độ Invasion Mode, thêm chế độ một...

Id Software xác nhận rằng Invasion Mode rất được mong đợi của Doom Eternal đã bị hủy bỏ và sẽ được thay thế bằng Chế độ Horde tập...