Tag: Dm manga

Manga

One-Shot mới của những tác giả Promised Neverland hứa hẹn...

D3, một cảnh quay mới từ những tâm trí đằng sau The Promised Neverland, kể về một cô gái trẻ trở thành mục tiêu vì  người cha là nhà...