Tag: Digimon Survive

Games

Game Digimon Survive lại bị trì hoãn đến năm 2022

PS4, Xbox One, Switch, PC bị trì hoãn trước đó đã được dự kiến ​​vào năm 2021