Tag: Demon Slayer tập 11

Anime

Demon Slayer: Inosuke tìm thấy đồng minh bất ngờ và họ...

Những đồng bọn mới của Inosuke là một tiết lộ bất ngờ, ngay cả đối với Demon Slayer, nhưng những đồng minh bất ngờ này có thể quan...