Tag: Dark Souls

Games

Người chơi Dark Souls 2 đang lên kế hoạch cho một sự kiện...

Cộng đồng Dark Souls 2 sẽ mang lại sự kiện phát lại Return to Drangleic hàng năm sớm hơn dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2022.