Tag: Constantine

Live Action

Rotten Tomatoes đã xin lỗi Constantine năm 2005 - và nó...

Sau gần hai thập kỷ và ngôi nhà mới trên HBO Max, Constantine của năm 2005 nhận được một lời xin lỗi rất cần thiết cho những lời chỉ...