Tag: Psycho x Past: Ryōki Satsujin Sennyū Sosa

Manga

Manga mới của Shingo Honda tiết lộ tiêu đề, câu chuyện

Manga có tên Psycho x Past: Ryōki Satsujin Sennyū Sosa