Tag: Cô Gái Và Khủng Long

Manga

Manga My Roomie Is a Dino kết thúc vào ngày 24 tháng 1

Manga của bộ đôi Moriko Mori,Cota Tomimura ra mắt vào năm 2018, đã chuyển thể thành series anime/live-action kết hợp vào năm 2020