Tag: boruto chương 62

Manga

Boruto: Eida hoàn toàn nắm quyền kiểm soát - Nhưng trong...

Nhiều như Eida nghĩ rằng cô ấy đang kiểm soát bằng mắt thần của mình, khả năng nắm giữ Code của cô ấy có thể bị tuột mất nếu các sự...