Tag: black clover chương 302

Manga

Black Clover thiết lập sự trả thù của gia đình Silva

Cùng nhau đối đầu với kẻ thù truyền kiếp, gia đình Silva cuối cùng có thể trả thù cho mẹ của họ trong Chương # 302 của manga Black...