Tag: anim

Anime

Vampire Dies in No Time tiết lộ nguồn gốc của cậu bé xuất...

The Vampire Dies in No Time cuối cùng đã tiết lộ cách nhân vật nổi tiếng nhất của nó John the Armadillo đến làm bạn với ma cà rồng...