Số lượng bản in của Shonen Jump giảm xuống dưới 1,4 triệu bản

Hiệp hội Các nhà xuất bản tạp chí Nhật Bản (JMPA) đã tiết lộ rằng việc lưu thông bản in của tạp chí Weekly Shonen Jump rơi xuống 1.371.818 bản trong khoảng thời gian tháng Bảy đến tháng 9 năm 2021.

Kodoani.com - Sự sụt giảm tiếp tục khiến lượng phát hành của tạp chí này sụt giảm đều đặn trong ít nhất tám năm qua, gần bằng một nửa con số từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2014 là 2.715.834.

Số lượng bản in hàng tuần của Shonen Jump giảm xuống dưới hai triệu trong năm 2017 xuống còn 1.915.000. Lượng phát hành bản in giảm xuống dưới 1,6 triệu trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 xuống còn 1.572.833, và sau đó giảm xuống dưới 1.5 triệu xuống còn 1.475.000 trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020.

Số lượng phát hành kỷ lục của tạp chí là 6,53 triệu vào năm 1994.

Theo: Kodoani.com