Cảng IG lần đầu tiên đạt doanh thu hàng năm 10 tỷ Yên

Công ty kiếm được 11,872 tỷ yên từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022

Kodoani.com - IG Port - công ty mẹ của các hãng phim hoạt hình Production IG, Wit Studio, Signal.MD và nhà xuất bản Mag Garden - đã tiết lộ vào thứ Năm rằng họ đã ghi nhận doanh thu 11,872 tỷ yên (khoảng 85 triệu đô la Mỹ) trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 đánh dấu lần đầu tiên công ty kiếm được hơn 10 tỷ yên chỉ trong một năm tài chính. Công ty chỉ kiếm được 10 tỷ yên vào năm ngoái, với 9,934 tỷ yên (khoảng 71 triệu đô la Mỹ) doanh thu.

Công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động là 573 triệu yên (khoảng 4,12 triệu đô la Mỹ), giảm 17% so với năm trước. Công ty ghi nhận lợi nhuận thông thường là 574 triệu yên (khoảng 4,12 triệu đô la Mỹ), giảm 22,6% so với năm trước. Công ty đã kiếm được tổng cộng 5 triệu yên (khoảng 35.983 đô la Mỹ) lợi nhuận. Mặc dù con số lợi nhuận này giảm 99% so với cùng kỳ năm trước, nhưng điều này là do công ty thống nhất thu nhập từ các dự án trực tuyến và bán giấy phép với chi phí khấu hao, dẫn đến thu nhập chịu thuế tạm thời tăng và dẫn đến tạm thời thấp hơn thu nhập ròng, sẽ bình thường hóa trong kỳ tiếp theo.

Hãng phim hoạt hình Production IG của công ty có kế hoạch thăng chức phó chủ tịch điều hành hiện tại George Wada lên làm chủ tịch và giám đốc điều hành. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hiện tại Mitsuhisa Ishikawa sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của hãng phim. Ishikawa cũng là chủ tịch và giám đốc điều hành của IG Port, và sẽ tiếp tục giữ vai trò đó sau khi thay đổi.

Theo: Kodoani.com