Tag: World Trigger tập 8

Phân tích

(Spoil) World Trigger: Chi nhánh Tamakoma – 2 tiếp tục...

Trong World Trigger tập 8, Chi nhanh Tamakoma – 2  nhân vật Hyuse là người đặt cược tốt nhất để tiếp tục chiến thắng, nhưng việc thuyết...