Tag: Utagoe wa Mille-Feuille

Anime

Anime ca nhạc Utagoe wa Mille-Feuille sẽ được phát sóng...

Câu chuyện 6 nữ sinh trung học trưởng thành nhờ nhạc cappella

Anime

Dự án âm nhạc Cappella Utagoe wa Mille-Feuille có Anime

Câu chuyện về 6 nữ sinh trung học trưởng thành qua điệu nhạc cappella