Tag: Ushijima the Loan Shark

Manga

Manga Ushijima the Loan Shark có manga ngoại truyện về...

Aizawa du hành thời gian về thập niên 90 trong manga mới

Live Action

Ushijima the Loan Shark sẽ có series Live-Action Spinoff...

Maryjun Takahashi trở lại với vai Akane Saihara trong loạt phim phụ hồi tháng 9