Tag: Tsukiuta the Animation 2

Manga

Manga Tsukiuta the Animation 2 kết thúc vào tháng Giêng

Chuyển thể manga phần tiếp theo anime của Aiko Kotori ra mắt vào tháng 10 năm 2020