Tag: titan tấn công

Phân tích

Attack On Titan: quá khứ đen tối của gia đình Yeager

Nếu chúng ta muốn đổ lỗi cho một gia đình vì đã hủy diệt hơn 80% thế giới, thì đó phải là gia đình Yeager.

Phân tích

Attack on Titan: Eren trong Attack Titan đã tăng sức mạnh...

Eren Yaegar là Titan Shifter mạnh nhất trong anime hiện tại. Khả năng của Eren đã tăng tiến như thế nào kể từ khi kế thừa Attack Titan.